Najlepszym miejscem przechowywania palet jest osłonięta z jednej lub dwóch stron odpowiednio obszerna wiata.
Nie umieszczaj palet w zamkniętych, słabo wentylowanych obiektach. Unikaj w magazynie „stojącego powietrza”(magazynów nieprzewiewnych oraz ciepłych). Pamiętaj, że szczególnie niekorzystny czas to pierwsze dni ocieplenia po długich zimowych tygodniach.
Zaleca się pomiar wilgotności nowych palet w momencie dostawy według standardu zawartego w Kodeksie UIC 435-2 to znaczy że pomiary należy wykonywać w odpowiednich elementach palet na odpowiednio licznej próbie losowej.
Jeśli magazynujesz palety na placu to zadbaj o to, aby powierzchnia placu była utwardzona, równa oraz dobrze odwadniana. 
Wilgotność nowych palet nie powinna przekraczać 22%. Pamiętaj jednak, że drewno jest materiałem higroskopijnym i może wchłaniać wilgoć z otoczenia. Nie dopuszczaj do foliowania towaru na wilgotnych paletach. Kondensacja wilgoci pod folią zwiększa ryzyka wystąpienia pleśni, nawet na paletach dobrze wysuszonych.
Pleśnie i sinizna nie powodują obniżenia właściwości mechanicznych drewna. Elementy palet wykonane z surowca opanowanego przez siniznę pierwotną zgodnie ze standardem EPAL są dopuszczalne. 
W magazynach stosuj systematycznie rotację palet. Unikaj wspólnego magazynowania palet mokrych i suchych oraz palet nowych i używanych.
Obróbka fitosanitarna według standardu FAO/IPPC/ISPM15 to nie zabieg ochrony drewna. Istotą obróbki jest unieszkodliwianie żerujących na drzewach organizmów kwarantannowych, poprzez ogrzewanie w taki sposób, aby we wnętrzu każdego elementu drewnianego uzyskać temperaturę co najmniej 56 C przez 30 minut.

 

Więcej informacji na temat pleśnienia i sinienia palet można znaleźć na stronie www.epal.org.pl